Què fem des de l’ONGD “Associació de Collbató per a la Solidaritat”

La nostra Associació col·labora amb l’ONG bielorussa “Medicina i Chernobyl”, que compta amb tots els permisos legals i són els encarregats de preparar la documentació per l’acollida.

És un requisit indispensable, per a gaudir dels beneficis de la nostra Entitat, que es tracti de nens i joves dels sectors més desfavorits de l’escala social i dels territoris més afectats per la radiació com és de la comarca de Korma (Gomel). Això ens garanteix que tots els beneficiaris pertanyen a sectors socials que necessiten sortir de Bielorússia per poder millorar la seva salut. Membres de l’Associació visiten la comarca de Korma i les condicions en què viuen els nens i joves acollits per assegurar-nos que de la nostra ajuda es beneficiï els nens  i joves que més ho necessiten.

L’Associació ofereix diversos serveis als acollits:
1.-Cultural:

  1. a) Possibilitat d’inscriure els nens a un esplai educatiu i els joves a classes de castellà. En aquests esplais es combinen activitats lúdiques amb d’altres educatives.
  2. b) També es programen classes de castellà i de repàs escolar. Dues hores diàries de classes de dilluns a divendres, durant totes les setmanes de l’acolliment.

2.-Mèdic:

Se’ls fa, a través del Servei Català de la Salut, una revisió mèdica general i analítiques de sang.

També se’ls efectua un estudi de tiroides, preventiu a malformacions cancerígenes, en els casos necessaris.
La Dra. Marta Crusat, voluntària de l’Entitat, revisa les proves mèdiques i dirigeix les actuacions a realitzar i les recomanacions de nutrició  segons els resultats.

De la mateixa manera, se’ls fan reconeixements oftalmològics i odontològics, practicant-los els tractaments que es van trobar necessaris en cada cas particular.
“Vistaoptica Esparreguera” i la “Fundació Ramón Martí i Bonet” regalen les ulleres i fan les revisions oftalmològiques oportunes.

També ajudem a les famílies dels nens i joves acollits.

Viuen en una zona tan contaminada i oblidada que l’única ajuda que reben és la nostra. En molts casos ens trobem amb famílies amb falta d’aliments i de productes de primera necessitat per la seva higiene. Per aquesta raó, des de fa un temps, també intentem ajudar-los amb la compra d’aquests productes que els hi donem directament quan viatgen algun voluntari de la nostra Entitat o través de voluntaris bielorussos.

Volem aconseguir que els nens i joves tinguin una dieta i higiene millor, no només durant la seva estada a Collbató, sinó durant tot l’any.


RESULTATS OBTINGUTS AMB LA REALITZACIÓ D’AQUESTES ACTIVITATS I NIVELL DE COMPLIMENT EFECTIU DE LA FINALITAT SOCIAL.

Amb l’acolliment, es compleix la finalitat social de millorar la qualitat de vida d’uns nens i joves que, per la forma de vida i el lloc d’on provenen, estan sotmesos a un altíssim risc de patir, en el futur, malalties incurables.

Amb aquests acolliments, a més d’aconseguir detectar precoçment possibles malalties, que d’altra manera no tindrien possibilitats de curació, als menors se’ls està proporcionant una millor qualitat de vida. Les poques setmanes d’estada en el nostre país els representa una ajuda imprescindible per a passar la resta de l’any en el seu país de procedència de manera més favorable i satisfactòria.

S’ha pogut comprovar com els menors que venien amb baix pes i amb signes de desnutrició, han tornat al seu país amb més pes i amb un aspecte totalment diferent. A l’efectuar el seguiment d’aquests menors amb les seves famílies, s’ha pogut constatar que els menors acollits passen l´hivern en millors condicions físiques.

Aquest fet és gràcies a l’augment de les defenses del seu cos, aconseguit per menjar i beure de forma saludable i respirar l’aire net durant les seves etades al nostre país. A més a més, aquests menors acollits, han aconseguit disminuir molt (enormement) les possibilitats de contraure, en el futur, malalties de tipus cancerigen.

L’organització independent i de gran importància internacional en la radioactivitat de Txernòbil i Fukushima, “Institut Belrad” ha fet el mesurament de la radioactivitat en els nens i joves acollits a l’aeroport de Minsk quan venen cap a Collbató i a la tornada. La disminució és més del 40% de mitjana.

Cal tenir en compte que aquests nens i joves estan en ple procés de creixement i de maduració físic, psíquic i social. Aquesta estada al nostre país, no només representa una prevenció, diagnòstic i tractament de la seva salut física, sinó que també constitueix aquest equivalent per a la seva salut afectiva, emocional, relacional i social. En les condicions que viuen aquests menors, en el seu país no tenen cap seguiment mèdic i, en molts casos, tenen manca d’afecte.

Estem convençuts que la funció de la nostra Entitat ultrapassa la distància i uneix, de forma valenta i coratjosa, el desig i l’amor d’uns pares per veure créixer els seus fills amb salut i alegria, i els pares acollidors que sabent d’aquesta necessitat i de forma voluntària, es bolquen per oferir salut i totes les atencions psicològiques, socials, educatives, culturals i afectives que aquests nens i joves necessiten.

L’ésser humà, en qualsevol situació, i de qualsevol edat, país, raça, cultura o religió, pot créixer, madurar i pot gaudir de la salut quan es sent lliure, autònom, feliç, acollit i estimat.
Pensem que l’estada de l’estiu a casa nostra ajuda a immunitzar-los perquè, tot i la distància, el que s’ha rebut no es perd.
Segons la definició de la Organització Mundial de la Salut: “La Salut és un estat de benestar físic, mental i social i és quelcom diferent de la mera absència o minusvalia”.
Segons el Xè congrés de Metges i Biòlegs de Llengua Catalana: “La Salut és una forma de viure autònoma, solidària i joiosa”.
El que pretenem des de la nostra Associació és això.

L’objectiu final a més de millorar la salut dels nens i joves acollits és acompanyar-los a que tinguin l’oportunitat de viure en un futur en una zona Neta de Radioactivitat.

Aconseguir-ho es gràcies a tota la tasca que és fa amb ells i les seves famílies.

 

Com ens financem

Per tal de finançar aquest projecte, des de l’Entitat portem a terme diferents actuacions per tal de recollir diners. Assistim a fres, fem durant l’any diferents actes amb la finalitat de donar-nos a conèixer, explicant el què fem i buscant nous socis i col·laboradors. Ens presentem a concursos d’ajuda de diferents entitats socials.

També realitzem una campanya entre diverses empreses per tal de demanar la seva col·laboració.

Tot i així, els diners recollits cada any són insuficients per fer front a totes les despeses.

Els membres de l’Entitat són tots voluntaris i no reben cap tipus de remuneració per la seva feina. Entre les famílies acollidores s’organitzen grups de treball pel bon funcionament de l’entitat.

Un nou soci, una nova empresa col·laboradora, per a nosaltres, és una gran ajuda econòmica i moral per seguir endavant.