VOLS ACOLLIR?

Procedència

És un requisit indispensable, per a gaudir dels beneficis de la nostra Entitat, que es tracti de nens i joves dels sectors més desfavorits de l’escala social i dels territoris més afectats per la radiació com és de la comarca de Korma (Gomel). Això ens garanteix que tots els beneficiaris pertanyen a sectors socials que necessiten sortir de Bielorússia per poder millorar la seva salut. Membres de l’Entitat visiten la comarca de Korma i les condicions en què viuen els nens i joves acollits per assegurar-nos que de la nostra ajuda beneficiï els nens  i joves que més ho necessiten.

 

Estat de salut

Cap nen i jove que tingui una malaltia declarada d’importància pot viatjar ja que el govern bielorús així ho prohibeix. S’han donat incidències de nens que han caigut malalts dies abans d’emprendre el viatge, havent-se de quedar en el seu lloc d’origen. 


D’altra banda, els nens que viatgen quan arriben a Collbató, gairebé sempre necessiten d’inspecció sanitària ja que solen presentar problemes o mancances. Entre aquestes es citen les següents: 

-Avitaminosis i escàs desenvolupament somàtic. 
-Caries per tot arreu derivades de la contaminada alimentació i l’absència de fluor en les aigües potables del seu lloc d’origen. 
-Problemes de tiroides. 
-Problemes respiratoris i cardíacs. 
-Problemes de trastorns en el creixement i desenvolupament 
I un llarg etc …

 

En aquest sentit, l’ONGD Associació de Collbató per a la Solidaritat sempre realitza la visita al pediatre una vegada que els nens són aquí. Així mateix, la nostra Entitat, té signant un convenir amb el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, perquè tinguin una actuació integral medico sanitària per part de la sanitat pública durant l’estada.

De la mateixa manera, se’ls fan reconeixements oftalmològics i odontològics, practicant-los els tractaments que es troben necessaris en cada cas particular.
“Vistaoptica Esparreguera” i la “Fundació Ramón Martí i Bonet” regalen les ulleres i fan les revisions oftalmològiques oportunes.

 

¿Es pot escollir un nen?

No, de forma explícita no pot seleccionar-se cap nen. Els nens que viatgen en cada programa d’acollida són seleccionats per l’Administració bielorussa i la nostra Fundació Contrapart amb el nostre vist-i-plau. 

Amb les dades que tenim del menor per acollir tractem  d’adequar la sol·licitud de la família acollidora, però mai de forma categòrica. 

 

Com tractar els nens acollits

Els que ja són pares han de tractar els nens d’acollida com als seus propis fills. No obstant això, els propis fills són els que més fàcil i ràpidament entaulen comunicació amb la nena o el nen acollit. En general, tinguem o no experiència com a pares hem de tractar-los amb la major naturalitat i comprensió. 
És aconsellable conèixer o informar-se de com és el seu comportament o quines són les seves tasques rutinàries. 
Un consell general del que no hem de fer és donar-los diners, ni ensenyar-los a manejar-lo. 
Per al viatge de tornada hem de tenir en compte la capacitat de transport del nen i el llarg recorregut del seu viatge. Així mateix, cal considerar que no es pot facturar en el vol mes del permès. És recomanable que la borsa / es de viatge disposin de dues rodes i un tirador a manera de carret i haurien d’anar folrades en bosses d’escombraries de color negre per no cridar l’atenció del personal de duanes, etc. No són rars els casos de maletes de cridaners colors o de marques comercials que han desaparegut durant el viatge.

S’ha de tenir en compte que els acollits estan acompanyats durant tota la seva estada a casa nostra per una monitora bielorussa que està a Collbató, invitada per la nostra Entitat. A part de donar les classes de castellà als més petits, ajuda a les famílies per qualsevol problema amb l’acollit.

Hi ha contacte amb els nens quan tornen al seu país?

Si, i és el més recomanable que poden fer les famílies. Posar-se en contacte amb els nens els motiva per sentir-se estimats per la família espanyola i és el llaç d’unió amb la família biològica. 
Durant la preparació de l’acollida i l’estada dels acollits a Collbató, tot això es parla i s’organitza.

A través de la nostra Entitat també intentem ajudar a les famílies dels nens i joves acollits.


Viuen en una zona tan contaminada i oblidada que l’única ajuda que reben és la nostra. En molts casos ens trobem amb famílies amb falta d’aliments i de productes de primera necessitat per la seva higiene. Per aquesta raó, des de fa un temps, també intentem ajudar-los amb la compra d’aquests productes que els hi donem directament quan viatgen algun voluntari de la nostra Entitat o través de voluntaris bielorussos.


Volem aconseguir que els nens i joves tinguin una dieta i higiene millor, no només durant la seva estada a Collbató, sinó durant tot l’any.

 

No oblidis:

L’objectiu final a més de millorar la salut dels nens i joves acollits és acompanyar-los a que tinguin l’oportunitat de viure en un futur en una zona Neta de Radioactivitat.

 

Aconseguir-ho es gràcies a tota la tasca que és fa amb ells i les seves famílies

 

NORMATIVA INTERNA DE L’ONGD “ASSOCIACIÓ DE COLLBATÓ PER A LA SOLIDARITAT” PER L’ACOLLIMENT

VOLS ACOLLIR?

Contacta amb nosaltres sense cap compromís:

Correu electrònic:

collbatosolidaritat@outlook.com

Telèfon: 696269178