CONDICIONS GENERALS

Aquestes són les condicions generals que regulen l’ús del lloc web d’Internet www.solidaritatcollbato.org (en endavant, lloc web o www.solidaritatcollbato.org) que l’Associació de Collbató per a la Solidaritat posa a la seva disposició com a usuari.

La utilització d’aquest lloc web suposa la plena acceptació per part de l’Usuari de les Condicions Generals d’Ús vigents en el moment en què l’Usuari accedeixi al mateix.

L’Associació de Collbató per a la Solidaritat es reserva el dret de modificar en qualsevol moment les presents condicions generals d’ús així com qualssevol altres condicions generals o particulars, reglaments d’ús, instruccions o avisos que resultin d’aplicació. Així mateix, es reserva el dret de suspendre, interrompre o deixar d’operar el lloc web en qualsevol moment.

L’accés, navegació i ús de la pàgina web www.solidaritatcollbato.org és responsabilitat de l’Usuari, de manera que aquest es compromet a utilitzar els continguts de forma diligent, correcta i lícita eximint l’Associació de Collbató per a la Solidaritat, per tant, de qualsevol ús il·legítim que pugui portar a terme l’usuari de la present pàgina web.

Propietat industrial i intel·lectual

Tots els drets de propietat industrial i intel·lectual sobre els continguts del lloc web www.solidaritatcollbato.org (incloent entre d’altres, bases de dades, imatges, dibuixos, fotografies, gràfics, arxius de text, àudio, vídeo i programari) són propietat de l’Associació de Collbató per a la Solidaritat o aquesta ha obtingut les preceptives autoritzacions per a la seva utilització i inclusió en la pàgina web.

Les marques, noms comercials i signes distintius de qualsevol classe que apareixen al lloc web són propietat de l’Associació de Collbató per a la Solidaritat o està legitimada per al seu ús, de manera que està prohibida la seva utilització sense l’expressa autorització per part de l’Associació de Collbató per a la Solidaritat.

L’Associació de Collbató per a la Solidaritat autoritza als Usuaris del lloc web a utilitzar, visualitzar, imprimir o descarregar els continguts del lloc web únicament i exclusivament per al seu ús privat. Per tant, queda terminantment prohibit qualsevol comunicació i / o distribució d’aquests continguts amb fins comercials o lucratius; així com la seva modificació, alteració o descompilació. Per a qualsevol ús diferent dels expressament permesos, serà necessari obtenir el consentiment exprés del titular dels drets de què es tracti, sense que en cap cas la falta de resposta pugui ser considerada autorització presumpta.

Queda terminantment prohibit suprimir o manipular el distintiu de “copyright” o qualsevol altra indicació que reflecteixi la subjecció de l’objecte a drets d’autor o marca registrada així com els sistemes de protecció o empremtes digitals que puguin estar inclosos en els continguts.

POLÍTICA D’ENLLAÇOS

En www.solidaritatcollbato.org l’usuari podrà trobar enllaços a altres pàgines web mitjançant diferents botons, links, etc. Aquests enllaços no suposen un suggeriment, invitació o recomanació per a la visita d’aquests llocs de destinació i per això no es responsabilitza del resultat obtingut a través dels mateixos.

Els hiperenllaços continguts en www.solidaritatcollbato.org poden dirigir a pàgines web de tercers, de manera que l’Associació de Collbató per a la Solidaritat no assumeix cap responsabilitat pel contingut, informacions o serveis que poguessin figurar en aquestes pàgines i, que en cap cas impliquen cap relació entre ASNIA i les persones o entitats titulars de tals continguts.

EXCLUSIÓ DE LA RESPONSABILITAT

L’Associació de Collbató per a la Solidaritat es reserva la facultat d’efectuar, en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís, modificacions i actualitzacions en la informació continguda en la seva pàgina web o en la configuració i presentació d’aquest, així com suspendre temporalment l’accés al mateix.

Tant l’accés a aquest Lloc Web com l’ús que pugui fer de la informació continguda en el mateix és de l’exclusiva responsabilitat de qui ho realitza. L’Associació de Collbató per a la Solidaritat no respondrà de cap conseqüència, dany o perjudici que poguessin derivar d’aquest accés o ús de la informació.

Així mateix, no es fa responsable dels possibles errors de seguretat que es puguin produir ni dels possibles danys que puguin causar-se al sistema informàtic de l’Usuari (maquinari i programari), o dels fitxers o documents emmagatzemats en el mateix, com a conseqüència de la presència de virus a l’ordinador de l’Usuari utilitzat per a la connexió als serveis i continguts del web, d’un mal funcionament del navegador o de l’ús de versions no actualitzades del mateix.

POLÍTICA DE CONFIDENCIALITAT

De conformitat amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de caràcter personal, consenteixo la inclusió de les meves dades en un fitxer del qual és titular l’Associació de Collbató per a la Solidaritat, i que els mateixos siguin utilitzats per desenvolupar l’activitat pròpia de l’Associació. Així mateix, declaro estar informat sobre els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició que podré exercitar en el domicili social de l’Associació de Collbató per a la Solidaritat, Passeig de la Fumada, número 8, CP 08293, Collbató; o bé enviant un missatge a l’adreça de correu electrònic collbatosolidaritat@outlook.com